Novinky

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Jana Poliaková Rozvrh
Riaditeľka školy
 
 
Ing. Elena Kubišová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre teoret. vyuč
 
 
PaedDr. Ivan Mihálik Rozvrh
Výchovný poradca
Zástupca v triede: II.A
 
 
Ing. Iveta Turňová Vedúca úseku TEČ
 
 
Ing. Jozef Hince Rozvrh
Zástupca pre teoretické vyučovanie
 
 
Bc. Ján Gigac Rozvrh
Hlavný majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Alena Bajzíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Zástupca v triede: II.E
 
 
RNDr. Dagmar Belušková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Barbara Benkovičová Učiteľka
 
 
Jozef Buday Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Viliam Čičmanec Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Lýdia Čmiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Dámer Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Erika Dobrotková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
Zástupca v triede: IV.A
 
 
Ing. Silvia Dobrotková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Mária Gábrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.J
Zástupca v triede: III.K
 
 
Ing. Katarína Gažiová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Daniela Gigacová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Zástupca v triede: II.J
 
 
Ing. Margita Hrabovská Rozvrh
Triedna učiteľka: III.K
 
 
Bc. Ján Jamriška Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Miroslav Jančich Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Irina Jančichová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Zástupca v triede: III.F
 
 
Mgr. Marcela Jančovičová Rozvrh
Majsterka odbornej výchovy
 
 
Ing. Peter Jankov Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
 
 
Bc. Viliam Kleman Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Erika Knajbelová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
Zástupca v triede: I.J
 
 
Ing. Daniela Kočnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.E
 
 
Bc. Ľubomír Krčmár Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Janka Krejčírová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Kučová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
 
 
Ing. Jela Leštáchová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.E
 
 
Mgr. Zdenko Letavay Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Emília Lundberg Rozvrh
Učiteľka
 
 
Pavel Majzlan Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
RNDr. Anna Mäsiarová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Roman Mik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Elena Mikulíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Michaela Mikulová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.A
 
 
Ján Minich Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Bibiána Mráziková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.J
Zástupca v triede: II.F
 
 
Bc. Ivan Muráň Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Mária Opálená Rozvrh
Triedna učiteľka: II.K
Zástupca v triede: IV.E
 
 
Ing. Andrea Petrušková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
Zástupca v triede: IV.F
 
 
Bc. Maroš Pišťánek Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Dušan Píža Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Eva Poljaková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.J
Zástupca v triede: I.F
 
 
Ing. Jozef Pös Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Ivan Pročka Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Ľubica Ruttkay Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Marek Sabol Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Pavel Sedlák Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
Zástupca v triede: III.E
 
 
Ing. Ladislav Sellyei Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.NA
Zástupca v triede: III.J
 
 
Ing. Katarína Senčáková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.,II.L
 
 
Bc. Marek Schnierer Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Michal Strapatý Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.K
 
 
Ing. Milana Šmirinová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.,II.L
 
 
Mgr. Katarína Štefková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
 
 
Ľuboš Štorcel Rozvrh
Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Martin Urbanovský Rozvrh
Triedny učiteľ: I.K
Zástupca v triede: II.K
 
 
Ing. Ľubomír Verníček Rozvrh
Triedny učiteľ: I.NA
 
 
Dana Barborková Tajomníčka
 
 
Marta Beková Mzdová účtovníčka
 
 
Daniela Bolchová Referentka hospodárskej správy a TEČ
 
 
Beata Čövariová Upratovačka
 
 
Zdenka Drozdová Vyparinová Upratovačka
 
 
Mária Galanská Sekretárka
 
 
Emília Gulová Upratovačka
 
 
Jozef Holica Údržbár
 
 
Jana Juríková Upratovačka
 
 
Jozef Kupec Vrátnik
 
 
Slavomír Lomnický Vrátnik
 
 
Dagmar Marcineková Referentka hospodárskej správy a TEČ
 
 
Alena Mičíková Upratovačka
 
 
Miroslav Rajčo Školník - kurič
 
 
Emília Soláriková Skladníčka - referentka
 
 
Aurel Štorcel Údržbár
 
 
Iveta Štorcelová Tajomníčka
 
 
Ing. Vlasta Šulová, PhD. Personalistka, pokladníčka
 
 
Andrea Trgiňová Upratovačka
 
 
Roman Valter Hlavný energetik
 
 
Anna Vidová Upratovačka
 
 
Mária Vyhlídalová Všeobecná účtovníčka

© aScAgenda 2022.0.1293 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2021

Fotogaléria