Novinky

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Jana Poliaková Riaditeľka školy
 
 
Ing. Elena Kubišová Zástupkyňa pre teoret. vyuč. - štatutárna zást.
 
 
RNDr. Oľga Lenhartová Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie - VVP
 
 
PaedDr. Ivan Mihálik Výchovný poradca
 
 
Ing. Iveta Turňová Vedúca úseku TEČ
 
 
Ing. Jozef Hince Zástupca pre teoretické vyučovanie - OP
 
 
Bc. Ján Gigac Hlavný majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Alena Bajzíková Učiteľka
 
 
RNDr. Dagmar Belušková Učiteľka
 
 
Mgr. Barbara Benkovičová Učiteľka
 
 
Jozef Buday Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Viliam Čičmanec Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Lýdia Čmiková Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Dámer Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Erika Dobrotková Učiteľka
 
 
Ing. Silvia Dobrotková Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Gábrišová Učiteľka
 
 
Ing. Katarína Gažiová Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Gigacová Učiteľka
 
 
Ing. Margita Hrabovská Učiteľka
 
 
Bc. Ján Jamriška Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Irina Jančichová Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Jančovičová Majsterka odbornej výchovy
 
 
Ing. Peter Jankov Učiteľ
 
 
Bc. Viliam Kleman Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Erika Knajbelová, PhD. Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Kočnerová Učiteľka
 
 
Bc. Ľubomír Krčmár Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Janka Krejčírová Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Kučová Učiteľka
 
 
Ing. Jela Leštáchová Učiteľka
 
 
Mgr. Zdenko Letavay Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Emília Lundberg Učiteľka
 
 
Pavel Majzlan Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Roman Mik Učiteľ
 
 
Ing. Elena Mikulíková Učiteľka
 
 
Ing. Michaela Mikulová Učiteľka
 
 
Ján Minich Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Bibiána Mráziková Učiteľka
 
 
Bc. Ivan Muráň Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Mária Opálená Učiteľka
 
 
Ing. Andrea Petrušková Učiteľka
 
 
Bc. Maroš Pišťánek Majster odbornej výchovy
 
 
Bc. Dušan Píža Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Eva Poljaková Učiteľka
 
 
Bc. Ivan Pročka Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Ľubica Ruttkay Učiteľka
 
 
Mgr. Marek Sabol Učiteľ
 
 
Ing. Pavel Sedlák Učiteľ
 
 
Ing. Ladislav Sellyei Učiteľ
 
 
Ing. Katarína Senčáková Učiteľka
 
 
Bc. Marek Schnierer Majster odbornej výchovy
 
 
Ing. Michal Strapatý Učiteľ
 
 
Ing. Milana Šmirinová Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Štefková Učiteľka
 
 
Ľuboš Štorcel Majster odbornej výchovy
 
 
Mgr. Martin Urbanovský Učiteľ
 
 
Ing. Ľubomír Verníček Učiteľ
 
 
Dana Barborková Tajomníčka
 
 
Marta Beková Mzdová účtovníčka
 
 
Daniela Bolchová Referentka hospodárskej správy a TEČ
 
 
Beata Čövariová Upratovačka
 
 
Zdenka Drozdová Vyparinová Upratovačka
 
 
Mária Galanská Sekretárka
 
 
Emília Gulová Upratovačka
 
 
Jozef Holica Údržbár
 
 
Jana Juríková Upratovačka
 
 
Jozef Kupec Vrátnik
 
 
Slavomír Lomnický Vrátnik
 
 
Dagmar Marcineková Referentka hospodárskej správy a TEČ
 
 
Alena Mičíková Upratovačka
 
 
Miroslav Rajčo Školník - kurič
 
 
Emília Soláriková Skladníčka - referentka
 
 
Aurel Štorcel Údržbár
 
 
Iveta Štorcelová Tajomníčka
 
 
Ing. Vlasta Šulová, PhD. Personalistka, pokladníčka
 
 
Andrea Trgiňová Upratovačka
 
 
Roman Valter Hlavný energetik
 
 
Anna Vidová Upratovačka
 
 
Mária Vyhlídalová Všeobecná účtovníčka

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2021

Fotogaléria