Novinky

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 20. 9. 2021

Mapa

  • Milí žiaci a rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

    pre nový školský rok ministerstvo školstva vydalo dokument Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl v školskom roku 2021/2022. Sú v ňom podmienky vstupu, okolnosti, za ktorých bude vyhlásená karanténa pre jednu alebo niekoľko tried, základné povinnosti školy, rodičov, žiakov i zamestnancov a návštevníkov školy. Zákonní zástupcovia našich žiakov alebo dospelí žiaci majú možnosť objednať si do 26. augusta 2021 balíček AG samotestov, takisto môžu predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény, majú predložiť škole pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky viac ako tri po sebe idúce dni Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti... Môžete pritom s nami komunikovať cez konto edupage.

  • Od 3.9.2021 stravu pre študentov a zamestnancov zabezpečuje školská jedáleň SOŠ OaS Kalinčiaka Prievidza s výdajom stravy v jedálni našej školy. Záujemcovia o školské stravovanie sa môžu prihlásiť vypísaním prihlášky na stravu (je v prílohe). Žiaci vypísanú prihlášku odovzdajú tr. učiteľovi. Pokyny na úhradu sú v prihláške.

    Prihláška na stravu.

Fotogaléria