Navigácia

Sobota 20. 9. 2014

Dôležité!

  • Vážení rodičia,

    aj v tomto školskom roku máte možnosť prezerať študijné výsledky a dochádzku Vašich detí priamo na internete prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Prihlasovacie mená a heslá boli odovzdané Vašim deťom a platia počas celého štúdia.
    V prípade ich straty kontaktujte triedneho učiteľa.

Fotogaléria