Navigácia

Sobota 5. 9. 2015

Kontakt

 • SOŠ Prievidza
  Stredná odborná škola
  T. Vansovej 32
  971 01 Prievidza
 • +421/46 5422968 - riaditeľ školy
  +421/46 5423487 - zástupca riaditeľa pre TV
  +421/46 5426276 - zástupca riaditeľa pre PV, dielne
  +421/46 5424831 - tajomníčka
  +421/46 5424358 - zborovňa
  +421/46 5424003(4) - ústredňa, ekonomický úsek

Dôležité!

 • Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku máte možnosť prezerať študijné výsledky a dochádzku Vašich detí priamo na internete prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Prihlasovacie mená a heslá boli odovzdané Vašim deťom a platia počas celého štúdia.
  V prípade ich straty kontaktujte triedneho učiteľa.

Kalendár

Mapa

Fotogaléria