Novinky

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Barbara Benkovičová (II. stupeň)

barbara.benkovicova@sospd.sk

0905 236 980

 

Aj v čase prerušenia vyučovania na školách som tu pre Vás, pre Vašich rodičov, ale aj zamestnancov školy. Prostredníctvom mailu, telefónu ale aj príspevkami a materiálmi, ktoré by Vám mohli pomôcť zvládnuť situáciu pandémie o niečo ľahšie. 

Milí žiaci,

Chcem Vás požiadať, aby ste systematicky, každý deň, dodržiavali stanovený denný harmonogram, ktorý si môžete s mojou pomocou vytvoriť. Pokúste sa byť trpezliví a zároveň láskaví sami k sebe, ak by sa Vám v úvode nepodarilo splniť všetky stanovené body v rovnakom čase. Prechod z jedného režimu (školského) do režimu (domáceho) chce svoj čas i sebadisciplínu. V rámci pobytu doma sa pokúste vrátiť k základom prebratých učív, zopakujte si v bodoch základ učiva. Čítajte s porozumením hoci aj pár riadkov denne, hrajte rôzne hry na pozornosť, pamäť a počúvajte zvukové príbehy. Pokúste sa nasmerovať svoju pozornosť na činnosti, ktoré pozitívne ovplyvnia Vašu pozornosť, majte pod kontrolou čas strávený  sledovaním médií a internetu. Budem sa snažiť pomôcť Vám. Sme v tom všetci spolu, nakoľko okrem zmien v režime, sme vystavovaní neistote a žijeme vo väčšom vypätí a strese.

 

Spoločne to zvládneme!!!

 

Mgr. Barbara Benkovičová

 

 

 

 

 

Fotogaléria