Novinky

Praktická časť odbornej zložky MS

Rozpis

 

 


Poznámka: Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú možnosť predĺženia času skúšky v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

 

 

Fotogaléria