Novinky

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Poliaková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 126
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Ing. Elena Kubišová Tvorba edulačmých multimédií 15 121
Excel v praxi 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Návrh a tvorba web stránok 15
Hromadná korešpondencia 8
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9
PaedDr. Ivan Mihálik Kárierový poradca 35 207
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Spoluautorstvo knihy Literárne listy 3 a Literárne listy 4 - materiál na vyučovanie literatúry 30
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Jozef Hince Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 149
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Základná obsluha počítača 8
Excel v praxi 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Bc.Ján Gigac Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 85
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Hromadná korešpondencia 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 2
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Základná obsluha počítača 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Alena Bajzíková Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12 129
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Hromadná korešpondencia 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Excel v praxi 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
RNDr. Dagmar Belušková Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 143
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Základná obsluha počítača 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Lýdia Čmiková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 131
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Jozef Dámer Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 87
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Ing. Erika Dobrotková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 192
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Hromadná korešpondencia 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Silvia Dobrotková Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 213
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Gábrišová Hromadná korešpondencia 8 164
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Základná obsluha počítača 8
Ing. Katarína Gažiová Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 88
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - multiplikátori 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Osvedčenie 2. atestácia -60
Mgr. Daniela Gigacová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 133
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačná bezpečnosť v škole 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Margita Hrabovská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 131
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Ján Jamriška Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 107
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Irina Jančichová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 126
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Marcela Jančovičová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 45
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Ing. Peter Jankov Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 117
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Bc.Viliam Kleman Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15 101
Informačná bezpečnosť v škole 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Hromadná korešpondencia 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Excel v praxi 8
Ing. Erika Knajbelová, PhD. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 126
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Daniela Kočnerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 142
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Základná obsluha počítača 8
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Bc.Ľubomír Krčmár Informačná bezpečnosť v škole 8 68
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Hromadná korešpondencia 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Ing. Janka Krejčírová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 196
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Hromadná korešpondencia 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Alena Kučová Excel v praxi 8 102
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Hromadná korešpondencia 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 9
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Jela Leštáchová Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 168
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Mgr. Zdenko Letavay Hromadná korešpondencia 8 93
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Informačná bezpečnosť v škole 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 17
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Emília Lundberg Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 111
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Roman Mik Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ 47 135
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Informačná bezpečnosť v škole 8
Excel v praxi 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Elena Mikulíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14 126
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 60
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Michaela Mikulová Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20 167
Excel v praxi 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Ján Minich Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14 31
Hromadná korešpondencia 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Bibiána Mráziková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 114
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 34
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Základná obsluha počítača 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Bc.Ivan Muráň Informačná bezpečnosť v škole 8 63
Osvedčenie 1. atestácia -30
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Excel v praxi 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Mária Opálená Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 166
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Základná obsluha počítača 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 9
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Hromadná korešpondencia 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Ing. Andrea Petrušková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 108
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 4
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Eva Poljaková Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 148
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Ivan Pročka Základná obsluha počítača 8 69
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Ing. Ľubica Ruttkay Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 175
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 4
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ing. Pavel Sedlák Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 128
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy. 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Ladislav Sellyei Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 150
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 13
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Katarína Senčáková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 116
Tvorba edulačmých multimédií 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 3
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Michal Strapatý Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12 106
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Tvorba edulačmých multimédií 15
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Ing. Milana Šmirinová Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 95
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Katarína Štefková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 64
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Martin Urbanovský Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 80
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Ing. Ľubomír Verníček Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 129
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Základná obsluha počítača 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Textový editor Word pre začiatočníkov 7


© aScAgenda 2022.0.1293 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2021

Fotogaléria