Novinky

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Poliaková Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 126
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ing. Elena Kubišová Tvorba edulačmých multimédií 15 121
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Návrh a tvorba web stránok 15
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
RNDr. Oľga Lenhartová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 138
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 20
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
PaedDr. Ivan Mihálik Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 207
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Kárierový poradca 35
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Spoluautorstvo knihy Literárne listy 3 a Literárne listy 4 - materiál na vyučovanie literatúry 30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Jozef Hince Hromadná korešpondencia 8 149
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Excel v praxi 8
Bc.Ján Gigac Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 93
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Textový editor Word pre začiatočníkov 2
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Alena Bajzíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14 129
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Základná obsluha počítača 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Excel v praxi 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Hromadná korešpondencia 8
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Dagmar Belušková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 143
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Lýdia Čmiková Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 131
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 5
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ing. Jozef Dámer Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 87
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hromadná korešpondencia 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Erika Dobrotková Excel v praxi 8 192
Hromadná korešpondencia 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Ing. Silvia Dobrotková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 213
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Mária Gábrišová Hromadná korešpondencia 8 164
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Excel v praxi 8
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Katarína Gažiová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 88
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - multiplikátori 15
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Osvedčenie 2. atestácia -60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Daniela Gigacová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 133
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Informačná bezpečnosť v škole 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Margita Hrabovská Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 131
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Bc.Ján Jamriška Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 107
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Základná obsluha počítača 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ing. Irina Jančichová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 126
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Marcela Jančovičová Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15 45
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Ing. Peter Jankov Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 117
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Bc.Viliam Kleman Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 101
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Erika Knajbelová, PhD. Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 126
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Daniela Kočnerová Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 158
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Excel v praxi 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Základná obsluha počítača 8
Hromadná korešpondencia 8
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Bc.Ľubomír Krčmár Informačná bezpečnosť v škole 8 68
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Janka Krejčírová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 196
Hromadná korešpondencia 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Alena Kučová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 102
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 9
Hromadná korešpondencia 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Ing. Jela Leštáchová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13 168
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Informačná bezpečnosť v škole 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Excel v praxi 8
Mgr. Zdenko Letavay Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 93
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 17
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Emília Lundberg Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 111
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Mgr. Roman Mik Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 135
Informačná bezpečnosť v škole 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Excel v praxi 8
Ing. Elena Mikulíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14 126
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 60
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Michaela Mikulová Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 167
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Excel v praxi 8
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalistika 20
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Ján Minich Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 31
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Mgr. Bibiána Mráziková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 114
Základná obsluha počítača 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Za absolvované rozširujúce štúdium podľa §8a zákona č. 390/2011, §47a ods.4 34
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Bc.Ivan Muráň Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 63
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Osvedčenie 1. atestácia -30
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Informačná bezpečnosť v škole 8
Ing. Mária Opálená Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 166
Základná obsluha počítača 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 9
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Hromadná korešpondencia 8
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Andrea Petrušková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 108
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 4
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Ing. Eva Poljaková Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 148
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Bc.Ivan Pročka Excel v praxi 8 69
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačná bezpečnosť v škole 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ing. Ľubica Ruttkay Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 175
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 4
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Excel v praxi 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Pavel Sedlák Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 128
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy. 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ing. Ladislav Sellyei Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 13 158
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Hromadná korešpondencia 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Excel v praxi 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Katarína Senčáková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 116
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Tvorba edulačmých multimédií 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 3
Interaktívna tabula v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Michal Strapatý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14 106
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Hromadná korešpondencia 8
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba edulačmých multimédií 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Milana Šmirinová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 95
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka - frekventanti 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Excel v praxi 8
Mgr. Katarína Štefková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 64
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Martin Urbanovský Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 80
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Ing. Ľubomír Verníček Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 129
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2021

Fotogaléria